ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Галя Борисова Божинова

Адрес: обл. Пловдив, с. Мулдава, 4249;
Телефон: 03346/ 2224;
e-mail: g.b.b@abv.bg

11.09.2009, Училища