ОУ "Петко Каравелов"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Учебна база:
Училището разполага с добра материална база, която непрекъснато се обновява. Застроената площ включва два основни корпуса, самостоятелно обособени, в които се обичават учениците от началния и средния курс. В сградите има 16 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети, 2 добре обурудвани компютърни зали с достъп до интернет, физкултурен салон, празнично-ритуална зала, библиотека и помещение, предназначено за нуждите на дацата от ПДГ.

За здравето на учениците се грижи медицинско лице, а училищният стол има възможности за обслужване на 200 човека.

Директор: Христо Тодоров Андонов

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. "Асен Карастоянов" № 16;
Телефон: 0331/ 6-51-41;
e-mail: karavelov.ad@abv.bg
URL: http://www.petkokaravelov.asenovgrad-bg.com/

07.09.2009, Училища