ОУ "Петър Берон"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Юлиана Щърбева

Адрес: област Благоевград, община Сандански, село Лебница
Телефон: 074324/463, 0885395752
e-mail: petar_beron5_8@abv.bg

01.10.2009, Училища