ОУ "Петър Бонев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор:  Бойко Иванов

Адрес: обл. Пловдив, гр. Перущица 4225, ул."Христо Ботев" No 7;
Телефон: 03143/ 2362;
e-mail: ou_petar_bonev@abv.bg

15.09.2009, Училища