ОУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Стефан Вакрилов Стефанов

Адрес: обл. Пловдив, с. Боянци 4246 ,  ул. "Рила" 2;
Телефон: 03349/ 237;

11.09.2009, Училища