ОУ "Райна Княгиня"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Директор: Желка Стойнова Стоянова

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4247, кв. Горни Воден, ул. "Св. Кирик" № 7;
Телефон: 0331/ 6-44-83;
e-mail: ou_gvoden@abv.bg

07.09.2009, Училища