ОУ "Св. Иван Рилски"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едномсменен режим

Адрес: област Варна, 9298 с. Червенци
Телефон: 05134 373;
e-mail: ou_iv.rilski@abv.bg

21.07.2009, Училища