ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9293 с. Стефан Караджа,
Телефон: 05135 316
e-mail: ou_ohridski@abv.bg

21.07.2009, Училища