ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Димитър Кехaйов

Адрес: област Благоевград, община Сандански, село Дамяница
Телефон: 07430/374, 0899930319
e-mail: ou_damianica@abv.bg

01.10.2009, Училища