ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно 
             основно с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9134 с. Тръстиково,
Телефон: 051 022 113,
e-mail: ousv_sv_kirilimetodii@abv.bg

21.07.2009, Училища