ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Първото училище в с. Блъсково отваря врати през 1857г.
Съвременната сграда на училището е построена с модерно оборудвани кабинети.
В училището работят 18 квалифицирани специалисти, които обучават 196 ученика от Блъсково и Храброво, от подготвителна група до VIII клас.

Директор: Стефка Христова

Адрес: област Варна, 9240 с. Блъсково,
Телефон: 05 129 221;
e-mail: ou_blaskovo@abv.bg

22.07.2009, Училища