ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
- 12 класни стаи
- 12 кабинета по всички учебни предмети
- модерен компютърен кабинет
- разнообразна аудио-визуална и компютърна техника.
- постоянна интернет връзка и кабелна телевизия.
- физкултурен салон оборудван с фитнес зала
- площадката с много игрища.

Цялото училище е обезопасено отвътре и отвън чрез охранителна система с постоянно видеонаблюдение. Медицинското обслужване става в 1 лекарски кабинет от медицинска сестра. Училището се отоплява с локално парно с два котела на природен газ. По програмата на МОН „Безплатна закуска и плод” ежедневно се хранят деца от началния курс.

Директор: Петър Георгиев Шиков

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул."Цар Иван-Асен ІІ" 2;
Телефон: 0331/ 6-22-80;
e-mail: ou_hristo_botev@abv.bg
URL: http://hristobotev.asenovgrad-bg.com/

07.09.2009, Училища