ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Димитър Василев Петров

Адрес: обл. Пловдив, с. Ръжево Конаре, 4170;
Телефон: 03125 22-32; 0885 700216;
e-mail: ourkonare@abv.bg
URL: http://www.ourkonare.com

11.09.2009, Училища