ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Дълго поле;
Телефон: 0897 853860;
e-mail: oudpole@abv.bg

11.09.2009, Училища