ОУ "Христо Смирненски"

Вид училище: общообразователно
             основно с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Пламен Петков Даскалов

Адрес: обл. Пловдив, с. Конуш 4268, ул. "Ал. Стамболийски" 55;
Телефон: 03341/ 226;
e-mail: hristosmirnenski.konush@abv.bg

11.09.2009, Училища