ОУ "Христо Смирненски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Житница 4172, ул. "Първа";
Телефон: 031703/ 311;

11.09.2009, Училища