Община Брезово

Кмет на община инж.
Христо Николов Енков
телефон: 03191 / 2250
kmet@brezovo.bg

Зам. кмет Енчо Маринов Колев
телефон: 03191 / 2749
zam.kmet@brezovo.bg
Секретар Стойна Манова Малешкова
телефон: 03191 / 2252
secretary@brezovo.bg

Старши специалист
Слава Иванова Делгянска
телефон: 03191 / 2298
Главен архитект
арх. Радка Стефанова
телефон: 03191 / 2298
Юристконсулт
адв. Никола Коцелов

Празник на общината: Последната седмица на септември
Площ: 654 кв. км
Население: 8559 души
Пощ. код: 4160
Тел. код: 03191

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Обща администрация"
Директор
Иван Стоев Баръмски
телефон: 03191 / 2377
director.global@brezovo.bg

 • Отдел „Счетоводен”
 • Отдел „СИРО”
 • Сектор „Местни приходи”
 • „Финансов контрольор” и „Човешки ресурси”
 • „Образование и култура”
 • „Технически секретар”
 • „Деловодство”
 • „Гражданска защита и ОМП”
 • Общинска служба ”Социални услуги”


Дирекция "Специализирана администрация"
Директор инж.
Борис Стоянов Гърков
Иван Стоев Баръмски
телефон: 03191 / 2708
director.special@brezovo.bg

 • Отдел "ГРАО"
 • Отдел "Общински строителни обекти, КСС и инвестиционен контрол"

Сектор „Местни приходи”
Старши специалист
Пенка Иванова Паунова
телефон: 03191 / 2368
Старши специалист
Тодорка Ангелова Колева
телефон: 03191 / 2368

Контакти:
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25
email: oba_brezovo.bg, факс: 03191/2031
E-mail: oba_brezovo@abv.bg
URL: http://www.brezovo.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Чоба:
Кмет Дора Шаллиева-Рупска
с. Тюркмен:
Кмет Жеко Калчев /БСП/
с. Зелениково:
Кмет Желязко Драганин
с. Борец:
Кмет Стоянка Караджова
с. Пъдарско:
Кмет Танчо Танчев
с. Стрелци:
Кмет Марин Маринов /независим/
с. Розовец:
Кмет на селото - Иванка Апостолова
с. Отец Кирилово:
Кметски наместник Калинка Кохчиева
с. Върбен:
Кметски наместник Красимира Иванова
с. Бабек:
Кметски наместник Анка Божкова
с. Свежен:
Кметски наместник Валентин Дойчинов
с. Чехларе:
Кметски наместник Манол Марински
с. Сърнегор:
Кметски наместник Неделчо Неделчев
с. Златосел:
Кметски наместник Мариана Иванова

30.11.2005, Общини