Община Ветрино

Кмет: ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
Мобилен телефон: 0886999905
Телефон: 05161/89-80

Зам.кмет: Ирина Минкова Маджарова
Мобилен телефон: 0888898340
Телефон: 05161/8952

Секретар:
Мария Атанасова Иванова
Мобилен телефон: 0888700610 Телефон: 05161/8968

Главен архитект
:Николай Куцаров

Площ: 292 кв. км
Население: 6861 души
Надм. височина: 205 м
Пощ. код: 9220
Тел. код: 05161
Геогр. положение: 43° 19' сев. ш., 27° 26' изт. д.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно - правно обслужване и финанси и бюджет"
Отдел "Административно - правно обслужване"

Мл. експерт "Човешки ресурси"- Пламена Василева
Ст. експерт "ГРАО"- Галина Стойкова
Ст. специалист "Канцелария на ОбС"- Гюлюмсер Юсеин
Гл. специалист "ЦИУГ"- Ивайло Иванов
Юрисконсулт- Пенка Йорданова
Специалист "Архивар"- Росица Станчева
Специалист "Kанцелария на кмета"- Ралица Димитрова

Отдел "Финансови и счетоводни дейности"
Началник отдел - Желка Желязкова

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Териториално-селищно устройство, социално-икономически дейности и образование"

Отдел „Управление на общинската собственост и устройство на територията”
Началник отдел - Добринка Андреева
Отдел „Местно икономическо развитие и евроинтеграция”
Началник отдел - Севилджан Адилова

Адрес: с. Ветрино, обл. Варна, ул. “Г.С. Раковски” № 24
Тел.05161/89-80
Факс.05161/21-39
E-mail: wetrino@yahoo.com
URL: http://www.vetrino.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Доброплодно: Милен Георгиев
Кмет на с. Белоградец: Али Хасанов
Кмет на с. Невша: Зоя Атанасова
Кмет на с. Неофит Рилски: Петър Николов
Кмет на с. Средно село: Зорница Трендафилова
Кмет на с. Момчилово: Пламен Петров
Кмет на с. Ягнило: Венко Костадинов
Кмет на с. Млада гвардия: Катя Тодорова
Кмет на с. Габърница: Иван Калканджиев

30.11.2005, Общини