Община Генерал Тошево

Кмет: Валентин Вълчев Димитров
E-mail: mail@toshevo.org
Телефон: 05731/20-20, 05731/44-20, факс 05731/25-05

Зам.-кмет: Георги Василев Георгиев
Зам.-кмет: Деян Йорданов Димитров
Главен секретар: Вяра Дянкова Владева

Кмет
Телефон: 05731/20 20 вътр. 51 05731/38-56, факс 05731 / 25 05
Зам.-кмет ОиК
Телефон: 0889688214 05731/20 20 вътр. 46 05731/38-69
Зам.-кмет СД
Телефон: 0889/692061 05731/20 20 вътр.23 05731/20-76
Гл.секретар
Телефон: 0889688831 05731/20 20 вътр. 47 05731/21-98
Председател ОбС
Телефон: 05731/20-30

ОДИТ
Телефон: 0889692201 05731/21-10

Обща администрация

Дирекция “Финанси, бюджет, МДТ”
Директор и Гл.счетоводител
Телефон: 05731/20 20 вътр.48 05731/25-73
Отдел “Финанси,бюджет”
Н-к отдел и зам. гл. счетоводител
Телефон: 0889692007 05731/20 20 вътр. 43 05731/20-51
Гл.спец. счетоводител
Телефон: 0889692297 05731/20 20 вътр. 38 05731/23-56
Ст.спец. счетоводител
Телефон: 05731/50-42
Ст.спец. счетоводител
Телефон: 0889692243 05731/23-44
Гл.спец. ТРЗ
Телефон: 05731/23-44
Ст. експерт ВВК
Телефон: 05731/50-42
Гл.спец. МПП
Телефон: 0884661208 05731/89-11
Данъчен инспектор
Телефон: 0889688590 05731/44-31
Дирекция “Административно-правно обслужване и технологии и управление на собствеността” Спец. “ИОТ” Телефон: 0884633086 05731/89-31
Отдел “АПО и УС” Гл. специалист “Човешки ресурси”
Телефон: 0889626257 05731/8904
Н-к отдел
Телефон: 05731/20 20 вътр. 27
ЕСГРАОН
Телефон: 05731/20 20 вътр. 52
Гражданско състояние
Телефон: 05731/20 20 вътр. 26

Специализирана администрация
Дирекция ” Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти”
Директор на дирекция
Телефон:0889692239
Звено “Архитектура, строителен надзор, незаконно строителство и регулация”
Главен архитект
Телефон: 05731/20 20 вътр. 41
Отдел “Архитектура”
Телефон: 05731/20 20 вътр. 30
Отдел ИЖН
Телефон: 05731/20 20 вътр. 39
Дирекция “Хуманитарни дейности”
Отдел “Образование, младежки дейности и спорт”
Телефон: 0889688831
Отдел “Култура, вероизповедания и евроинтеграция”
Телефон: 0885604151
Отдел ” Социални дейности и домашен социален патронаж”
Телефон:05731/2283

Празник на общината: 8 ноември
Площ: 982 кв. км
Население: 19 145 души
Надм. височина: 230 м
Пощ. код: 9500
Тел. код: 05731

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общински съвет град Генерал Тошево
obsavet@toshevo.org

Електронен адрес за сигнали, жалби, въпроси, мнения и препоръки към общинската администрация:
sysadmin@toshevo.org

Началник ЦУИ:
sysadmin@toshevo.org

Отдел ИДЕЧ:
eco@toshevo.org

Сектор Култура:
kultura@toshevo.org

Сектор „Местни данъци и такси”
mdt@toshevo.org

Дирекция”Финанси,бюджет, МТД, ВВК и ДСП”
finansi@toshevo.org

Отдел „Общинска собственост”
imoti@toshevo.org

Адрес: град Генерал Tошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Телефон: +359 5731 2020
E-mail: mail@toshevo.org
URL: http://www.toshevo.de.vu/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Ал.Стамбол - Катя Костова Панчева
Телефон:0884/671470, 05709 8524
Балканци - Димитричка Станкова Янева
Телефон:0884/650355, 05709 8544
Бежаново - Гюлджан Фекиретова Исмаилова
Телефон:0885/686111, 05709 8526
Василево - Илиан Николов Колев0882/447814
Телефон:05709 8559, 0884647422
Великово - Георги Денев Георгиев
Телефон:0884/665996, 05709 8580
Вичево - Иван Вълков Иванов
Телефон:0885/686112, 05709 8527
Горица - Галя Василева Петрова
Телефон:0884/645044, 05709 8558, 0882/447812
Градини - Снежана Николова Димитрова
Телефон:0889/644016, 05709 8519
Дъбовик - Стоянка Великова Първева
Телефон:0570 98570, 0885/690366
Житен - Илия Добрев Илиев
Телефон:0885/686769, 05709 8902
Зограф - Татяна Пенева Лазарова
Телефон:0885/684998, 05709 8568
Изворово - Диян Господинов
Телефон:0882/447840
Йовково - Алибрям Хасан Сали
Телефон:0884/642144, 05709 8504
Калина - Георги Николаев Тодоров
Телефон: 0884/669898, 05709 8566
Кардам - Иван Стоянов Иванов
Секретар Маргарита Георгиева Радушева
Финансист 0886/669680, 05709 8509
Телефон:0887/699255, 05709 8520,
Телефон:0886/633210, 05709 8512
Конаре - Димитра Станкова Янева
Телефон:0884/660303, 05709 8577
Краище - на тел.на кмета на с. Красен
Красен - Тошко Петков Тачев
Телефон:05709 8577, 0884/649883
Къпиново - Росен Петров Ганев
Телефон: 0885/684850, 05709 8535
Лозница - Милан Нанев Пенев
Телефон: 0884/637782, 05709 8514, 0882/447826
Люляково - Костадин Ат.Костадинов
Секретар 0885/622284, 05709 8525,
Телефон:0885/656989, 05709 8587
Малина - Елка Петкова Петрова
Телефон:0884/650670, 05709 8557, 0882/447821
Петлешково - Марияна Енчева Енчева
Телефон:0884/686825, 05709 8585, 0882/447808
Писарово - Иван Георгиев
Телефон:0885/678767, 05709 8533
Пленимир - Ганка Иванова Цветкова
Телефон:05732, 39-70, 0886/802047
Преселенци - Сашка Христова Лазарова
Телефон:0884/640994, 05709 8551
Присад - Стефан Христов Младенов
Телефон:0897/672635 39-08
Пчеларово - Антон Илиев Атанасов
Телефон:0886/686116, 05709 8536, 0882/447832
Рогозина - Юлия Александрова
Телефон:05709 8530
Равнец - Желъо Вълчев Иванов
Телефон: 05709 8599
Росица - Йордан Тодоров Казаков
Телефон:0884/648626, 05709 8515
Росен - Маринка Желева Стефанова
Телефон:0884/665125, 05709 8522
Сираково - Стелка Хр. Петрова
Телефон:0886/611262,05709 8529, 0882/447829
Сноп - Иван Иванов Драгнев
Телефон: 0884/669729, 05709 8523
Снягово - Неджмие Мюслединова Хасанова
Телефон:0889/676464, 05709 8506
Спасово - Адриан Стефанов Симеонов
Телефон:0884/600494, 05709 8501
Средина - Георги Денев Георгиев
Телефон:0884/651080, 05709 8575
Сърнено - Марийка Иванова Коларова
Телефон:0886/686113, 05709 8528
Узово - Тодорка Димитрова Йорданова
Телефон:0885/603757, 05709 8548
Чернооково - Марина Георгиева Момчева
Телефон:0884/623301, 05709 8503
кв.Пастир - Снежана Николова Станева
км.наместник 45-86, 0897/661712

30.11.2005, Общини