Община Иваново

КМЕТ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
ЙОРДАН МАРИНОВ
СЕКРЕТАР
ГАЛИНА ИЛАРИОНОВА
Е-mail: gilarionova@abv.bg


Празник на общината: 20-23 август
Площ: 426 кв.км
Население: 10 823 души
Пощ. код: 7088
Тел. код: 08116

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща администрация"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Специализирана администрация"
Директор: 08116/22-53 вътр. 20

"Местни данъци и такси"

  • Данъчно звено местни данъци и такси - Иваново

    тел.: 08116/22-53 г-жа Димитринка Неделкова

Община Иваново
тел. - централа 08 116/ 22 53
секретар на Община 08 116/ 27 15
ГРАО 08 116/ 22 55
Счетоводство 08 116/ 22 70
Туристически център 08 116/ 22 85
Дежурен 08 116/ 27 71
факс: 08 116/ 22 53

адрес: с.Иваново, област Русе,
ул.”Олимпийска” №75
ПК 7088

e-mail – Общински съвет: obs@ivanovo.bg
E-mail: obshina@ivanovo.bg
URL: http://www.ivanovo.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО
Цветелина Михайлова - Кмет
Телефон: 08111 2253

КМЕТСТВО ПИРГОВО
Илиян Бодуров – кмет
Телефон: 08114 2280

КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК
Валентин Великов - Кмет
Телефон: 08145 2280

КМЕТСТВО СВАЛЕНИК
Николай Димков - Кмет
Телефон: 08166 2263

КМЕТСТВО КРАСЕН
Йорданка Чурова - Кмет
Телефон: 08152 2380

КМЕТСТВО МЕЧКА
Ивелин Илиев
Телефон: 08158 2280

с. ЧЕРВЕН
Татяна Тодорова - Кметски наместник
Телефон: 08156 5280

с. КОШОВ
Петър Петров - Кметски наместник
Телефон: 08159 2220

с. БОЖИЧЕН
Даринка Желева - Кметски наместник
Телефон: 08116 2865

с. ТАБАЧКА
Петранка Драганова - Кметски наместник
Телефон: 08156 5270

30.11.2005, Общини