Община Кричим

Kмет Атанас Стефанов Калчев
Телефон: 03145/22 50
kmet_krichim@abv.bg

Заместник кмет
Инж.Нуржан Асанова Ристемова
Телефон: 03145/24 51
nurjan_r@abv.bg
Заместник кмет
Златка Жечева Маринова
Телефон: Тел: 03145/22 52
zamkmet_krichim@abv.bg
Секретар
Величка Беличева - Бучова
Телефон: 03145/20 83
sekretar_krichim@abv.bg
Директор Дирекция „ФСД”
Мария Гичева
Телефон: 03145/30 46
finansi_krichim@abv.bg
Директор Дирекция „ОСХД”
Катя Минова
Телефон: 03145/20 63
obrazovanie_krichim@abv.bg
Директор Дирекция „УТОСИДГР”
Инж. Светлана Рангелова
Телефон: 03145/20 47
svetlana.rr@abv.bg
Ръководител звено „Вътрешен одит”
Сълзица Арнаудова
Телефон: 03145/32 01
odit1971@abv.bg
Експерт „Информационно-аналитични политики”
Дерия Мейманова
Телефон: 03145/20 83
deri_mei@abv.bg

Счетоводство
Петкана Радулова
Телефон: 03145/20 82
finansi_krichim@abv.bg

Празник на общината: Последната събота на август
Площ: 55 кв. км
Население: 8544 души
Надм. височина: 253 м
Пощ. код: 4220
Тел. код: 03145

Местни данъци и такси
Божурка Тошева
Мария Калинова
03145/ 8656
sectormdt@abv.bg

Контакти:
Адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, пл. “Обединение” № 3
Телефони за контакти: (03145) 2250
Факс: (03145) 2351
E-mail: kmet_krichim@abv.bg
URL: http://www.krichim.bg/

30.11.2005, Общини