Община Лъки

Кмет на Община Лъки
Валентин Чавдаров Симеонов
Телефон: 22 55
вътр. № 102

Секретар
Стефка Николова
Телефон: 22 11
вътр. № 106
Председател на ОбС - Лъки
Илия Данчев
Телефон: 0331 / 988 99

Празник на общината: 26 август
Площ: 292 кв. км
Население: 3738 души
Пощ. код: 4241
Тел. код: 03052

Отдел “Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността"
Захаринка Назърова
Телефон: 22 35

Отдел "Административно - правно обслужване"
Юрисконсулт
Емилия Стоянова

Отдел: “Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции”
Началник отдел
инж.Стела Атанасова
Телефон: 0331 / 988 99

Отдел "Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство"
Главен архитект
арх. Константин Атанасов

Адрес:
гр. Лъки, общ. Лъки, обл.Пловдив
пощ.код 4241, ул. "Възраждане" №18
код от страната: 03052
телефони за връзка : 22 55; 20 94; 22 88
Работно време:
понеделник - петък
8:00 - 12:00, 13:00-17:00

E-mail: obshtinalaki@abv.bg
URL: www.oblaki.com


Населено място в Община Лъки:

1.Кмет на с. Дряново
Недялка Узунова
0331/988 07
2.Кмет на с. Белица
Елко Огнянов
0331/988 14
3.Км. наместник на с. Манастир
Милена Иванова
0331/988 17
4. Км. наместник на с. Борово
Савка Канева
0331/988 16
5. Км. наместник на с. Югово
0331/988 12
6. Км. наместник на с. Джурково
Димитър Славчев
0331/988 71
7.Км. наместник на с. Здравец
Росица Странджалиева
0331/988 04
8. Км. наместник на с. Лъкавица
Трайчо Мешев
0331/988 40

30.11.2005, Общини