Община Малко Търново

ИЛИЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. „Малкотърновска комуна“ № 3
Телефон: 05952/30-21
Факс: 05952/31-28
Електронна поща:mt_kmet@mail.bg
Приемни дни: Понеделник и четвъртък от 14:00 до 17:00 ч.

Заместник-кмет 
Тонка Стоева
ул. „Малкотърновска комуна“ №3
Телефон: 05952/35-85
Факс: 05952/31-28
Електронна поща:mt_kmet@mail.bg
Приемен ден: Вторник от 14:00-17:00 ч.

Заместник-кмет
Димитър  Стоянов
ул. „Малкотърновска комуна“ №3
Телефон: 05952/30-22
Факс: 05952/31-28
Електронна поща:mt_kmet@mail.bg
Приемен ден: Сряда от 14:00-17:00 ч.

Административен секретар
Гергана Костова
Телефон:3595952/30-23

Празник на общината: 19-26 август   
Площ: 787 кв. км
Население: 4 205
Надм. височина: 348 м
Пощ. код: 8350
Тел. код: 05952

Дирекция "Обща Администрация"

 • Отдел "Финанси и бюджет"
 • Отдел Местни данъци и такси
 • Отдел "Административно-правно обслужване на населението"В. Отдел "ГЗ, ОМП и Обществен ред"

Дирекция "Специализирана администрация"

 • Отдел "ТСУ"
 • Отдел "Стопански дейности"
 • Отдел "Общинска собственост"
 • Отдел "Евроинтеграция, инвестиционна политика и проекти"
 • Отдел "туризъм и информациоанни услуги"

Дирекция "БКС, Чистота и озеленяване"

 • Сектор "Строителство"
 • Сектор "Транспорт"
 • Сектор "Бетонов възел"
 • Сектор "Чистота и озеленяване"

Дирекция "Социални дейности и услуги"

 • Сектор "ДВПР" с. Заберново

Дирекция "Култура, образование и спорт"

 • Сектор "Култура и образовние"
 • Сектор "Спорт"

 Адрес:
п.к. 8162
гр. Малко Търново
ул. "Малкотърновска комуна" 3
Телефонен код на гр. Малко Търново
Централа: +3595952/30-21
Факс: +3595952/31-28

Е-mail адреси:
info@malkotarnovo.org
mt_kmet@mail.bg
URL: http://www.malkotarnovo.org/

КМЕТСТВА И КМЕТСКО НАМЕСТНИчЕСТВА

Кмет на с. Граматиково :Стефан Стоянов 
Кмет на с. Звездец: Пламен Градев 
Кметско наместничество с. Стоилово
Кметско наместничество с. Заберново
Кметско наместничество с. Близнак
Кметско наместничество с. Бяла вода
Кметско наместничество с. Бръшлян
Кметско наместничество с. Визица
Кметско наместничество с. Евренозово

30.11.2005, Общини