Община Марица

Кмет Димитър Иванов Иванов
Телефон: 032907801

Заместник кмет
Инж. Петър Иванов Минков
Телефон: 032907803
E-mail: p.minkov@maritsa.org

Заместник кмет

Гергана Спасова Титюкова
E-mail: zam.kmet@maritsa.org
Телефон: 032907802

Секретар

Надежда Димитрова
Телефон: (032) 907888
E-mail: dimitrova@maritsa.org

Празник на общината: 23 март
Площ: 343 кв. км
Население: 32 045 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводство"
Началник отдел
Телефон: 032907833
Главен експерт "Финанси и бюджет"
Телефон: 032907834
Главен експерт "Човешки ресурси"
Телефон: 032907844

  • Отдел "Финанси и бюджет"
  • Отдел "Финансово-счетоводна дейност"

Дирекция "Местни данъци и такси"
Директор
Телефон: 032907823
Главен инспектор
Телефон: 032947175

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване"
Началник отдел и главен юрисконсулт
Телефон: 032907828
Юрисконсулт
Телефон: 032907825

  • Отдел "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, екология и строителство"
Главен експерт "Устройство на територията"
Телефон: 032907851

  • Отдел "Устройство на територията"
  • Отдел "Строителство"
  • Отдел "Екология и благоустрояване"

Дирекция "Общинска собственост и икономическа политика"
Директор
Телефон: 032907805
Юрисконсулт
Телефон: 032907834

  • Отдел "Икономическа политика"

Контакти:
Община "Марица"
Област Пловдив
бул. "Марица" № 57А
Пловдив 4000
телефон: (032) 907 800
факс: (032) 951 934

Е-mail: obshtina@maritsa.org
URL: www.maritsa.bg

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Бенковски:
Иванка Пачева
Телефон: 03188/2221
GSM: 0889320557
Кмет на с. Войводиново:
Анастас Димитров
Телефон: (03101) 82221
GSM: 0889320498
Кмет на с. Войсил:
Яко Видолов
Телефон: (03188) 2235
GSM: 0889320531
Кмет на с. Граф Игнатиево:
Иван Семерджиев
Телефон: (03107) 2221
GSM: 088 9320492
Кмет на с. Динк:
Йосиф Асенов
Телефон: (03124) 2069
GSM: 0882936443
Кмет на с. Желязно:
Цветан Малехунов
Телефон: (03101) 2535
GSM: 0888733965
Кмет на с. Калековец:
Йордан Цаков
Телефон:(03124) 2221
GSM: 0889320552
Кмет на с. Костиево:
Илия Попов
Телефон: (0318) 62221
GSM: 0889320521
Кмет на с. Крислово:
Иван Пънтев
Телефон: (03124) 2031
GSM: 0889320556
Кмет на с. Маноле:
Александър Иванов
Телефон: (03122) 2221
GSM: 0889320537
Кмет на с. Манолско Конаре:
Иван Кузев
Телефон: (03105) 2221
GSM: 0889320558
Кмет на с. Радиново:
Трайчо Кардашев
Телефон: (0318) 82223
GSM: 0893304523
Кмет на с. Рогош:
Величка Величкова
Телефон: (03121) 2021
GSM: 0889320488
Кмет на с. Скутаре:
Стоян Добрев
Телефон: (03129) 2121
GSM: 0887399644
Кмет на с. Строево:
Десислава Дингилева
Телефон: (03106) 2321
GSM: 0877644706
Кмет на с. Трилистник:
Мирчо Петров
Телефон: (03121) 2694
GSM: 0889320501
Кмет на с. Труд:
Красимир Минков
Телефон: (03126) 2221
GSM: 0877644735
Кмет на с. Царацово:
Димитър Петров
Телефон: (03127) 2221
GSM: 0889320541
Кмет на с.Димитър Петров:
Иван Иванов
Телефон: (032) 907870
GSM: 0886500461

30.11.2005, Общини