Община Перущица

КМЕТ: Мария Асенова Витанова-Вълканова
Телефон: 03143/2786
GSM: 0882946088

Зам.-кмет: Костадин Стефанов Тонов
Телефон: 0895634504

Зам.-кмет:
Ирина Вихърова Мишева
Телефон:0877540777

Секретар: Краснойка Стратева Кушева

Телефон: 0878258855

Финансов контрольор

Рени Илиева

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Директор на дирекция
Магдалена Божкова
GSM: 0889791779
Юрисконсулт
Светлана Кръстанова-Анастасова
GSM: 0882064670
Старши счетоводител
Николина Богоева
GSM: 0888486450

ДИРЕКЦИЯ ”СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ”
Директор на дирекция
инж. Краснойка Кушева
GSM:0878258855
Главен архитект
арх. Ралица Методиева-Ставракева
GSM:0888989500
Главен инженер
инж. Елена Мрянова
GSM:0879552881

Контакти:
Телефонна централа:
03143 /27-86; Факс: 03143/22-53
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg
Адрес на общинската администрация:
Гр. Перущица, 4225, ул. „Отец Паисий” №2
Работно време: Фронт офис - от 8 до 17 часа (без почивка) |
Отдели - от 8 до 17 часа (почивка от 12 до 13 часа)
Приемно време кмет: Сряда от 14 до 17 часа (с предварително записан час на телефон 03143/2786)

Празник на общината: 9 май
Надм. височина: 473 м
Пощ. код: 4225
Тел. код: 03143
Площ: 48 720 дка
Население: 5506души

E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg
URL: http://www.perushtitsa.bg/

30.11.2005, Общини