Община Плевен

Кмет
Георг Леонидов Спартански
Телефон: 822-059
Телефон: 881-206
mayor@pleven.bg

Заместник - кмет „Финанси”
Милен Костов Яков
Телефон: 064 / 881 242
milen.jakov@pleven.bg

Заместник - кмет „Териториално развитие”
арх. Невяна Иванчева
Телефон: 064 /881 202
ivancheva@pleven.bg

Заместник - кмет "Обществен ред, сигурност, образование и култура"
Тодор Георгиев Еленков
Телефон: 064 /881 252
t.elenkov@pleven.bg

Секретар на Община Плевен
Паулина Кирова
Телефон: 064 881 200


Дирекция ”Иконом.развитие”
Цеца Овчарова
Телефон: 881-296
ir@pleven.bg


Отдел ”Общ.поръчки, концесии и приватизация”
Веселка Здравкова
Телефон: 881-296
op_pleven@pleven.bg

Отдел ”Местно икон.развитие и стопански дейности”
Цезарина Митева
Телефон: 881-325
c.miteva@pleven.bg


Отдел ”Правно - нормативно обслужване”
Десислава Йорданова
Телефон: 881-334
pno@pleven.bg

Сектор ”Земеделие и гори”
Десислава Ангелова
Телефон: 802-036
d.angelova@pleven.bg

Секретар на Община Плевен
Дирекция ”Адм. обслужване и международно сътрудничество”
Ваня Пагелска
Телефон: 881-320
v.pagelska@pleven.bg
Отдел ”Административно обслужване”
Румяна Стоянова
Телефон: 881-319
r.stoyanova@pleven.bg
Сектор ”Обслужващи дейности”
Таня Делийска
Телефон: 881-402
cao@pleven.bg
Отдел ”ЕСГРАОН”
Царина Михайлова
Телефон: 881-205
esgraonpl@pleven.bg
Отдел ”Протокол и връзки с обществеността”
Телефон: 881-264
pr@pleven.bg

Празник на общината: 10 декември
Площ: 810 кв.км
Население: 148 325 души

Община Плевен
Адрес:
пл."Възраждане" № 2
5800, Плевен
Република България
Телефон: Централа - 064 881 200
Факс: 064 844 230
E-mail: mayor@pleven.bg
URL: http://www.pleven.bg/

КМЕТСТВА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН:

БЕГЛЕЖ
Георги Христов Данов
06519/234
0887700027

БОХОТ
Цветан Георгиев Кънев
063575/221

БРЕСТОВЕЦ
Радослав Петров Иванов
063571/365

БРЪШЛЯНИЦА
Цветан Първанов Господинов
063566/368
0885 338 022

БУКОВЛЪК
Росен Георгиев Русанов
063568/222

ВЪРБИЦА
Леонид Христов Балинов
06526/566

ГОРТАЛОВО
Пламен Красимиров Петков
063579/272

ГРИВИЦА
Любомир Маринчев Ламбев
063561/400

ДИСЕВИЦА
Пламен Симеонов Бешков
063573/267

КОИЛОВЦИ
Румен Милков Габров
06529/22-22
0889106111

КЪШИН
Пламен Дачев Петков
063571/729

МЕЧКА
Пламен Христов Петров
063565/222

НИКОЛАЕВО
Ваня Петрова Орозова
06520/2271

ОПАНЕЦ
Тихомир Маринов Георгиев
063578/232

ПЕЛИШАТ
Петър Лачев Йочев
065098/579
065098/619

РАДИШЕВО
Найден Ангелов Христов
063560/222

РАЛЕВО
Асен Георгиев Гетов
063579/228

СЛАВЯНОВО
Христо Тодоров Таренгов
06515 /2008

ТОДОРОВО
Янчо Петков Итов
063574234

Наталия Кръстева Тодорова
063576/222
0879911193

ТЪРНЕНЕ
Преслав Емилов Панов
063573/336

ЯСЕН
Йото Димитров Добрев
06357/21-14

КЪРТОЖАБЕНЕ
Лени Димитров Димитров
0879/911 263

ЛАСКАР
Крайчо Марчев Марчев
0879/911 304

30.11.2005, Общини