Община Сопот

Кмет: Деян Филчев Дойнов
Телефон: 03134/6003

Зам. кмет: Николай Петков Новаков
Телефон: 03134/6003 вътр.24

Секретар на Общината
: Маргарита Атанасова Петрушева
Телефон: 03134/6003 вътр.27

Финансов контрольор
: Валя Христова Куйкова-Пулева
Телефон:03134/6003 вътр.23

Директор Дирекция "Обща администрация"
Нено Драгнев Виришапков
Телефон: 03134/6003 вътр.36

Главен юрисконсулт

Телефон: 03134/6003 вътр.36

Директор Дирекция "Специализирана администрация"
Иван Стойнев Димитров
Телефон: 03134/6003 вътр.34

Централа

vessopot@abv.bg
Телефон: 03134/6003
Денонощни дежурни
Телефон: 03134/8010

Празник на общината: 5 септември
Площ: 56 кв.км
Население: 11 724 души
Надм. височина: 416 м
Пощ. код: 4330
Тел. код: 03134

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"

  • Oтдел "Финансово-счетоводен и данъци"
  • Oтдел "Административно, информационно обслужване, канцелария и човешки ресурси"

Дирекция "Специализирани дейности"

  • Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
  • Oтдел "Хуманитарни дейности"

Адрес: гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 34
Тел. централа: 03134/ 60-09; 60-03; 0887 359411, факс: 76-60
Е-mail vessopot@abv.bg
URL: www.sopot-municipality.com

Кмет на кметство

Кмет на кметство Анево: Николай Симеонов Николов
Телефон: 03134/8235

30.11.2005, Общини