Община Стамболийски

Георги Мараджиев
Кмет на община Стамболийски
Телефон: 0339 62261

Заместник кмет: Гиньо Матев
Телефон: 0339 62309

Председател на ОбС Стамболийски:
Стоян Богданов
Телефон: 0339 63137

Секретар на община:
Ива Денева - Мечева
Телефон: 0339 62055

Йорданка Бангова
Директор на дирекция „ФСД, АПО и ИО”
Телефон: 0339 62433

инж. Костадин Аврамов
Директор на Дирекция „УТ, СП и ОС, ОК
Телефон: 0339 62298

Бистра Гогова
Гл. счетоводител
Телефон: 0339 62319

Румяна Иванова - Николова
Главен архитект
Телефон: 0339 65287

Радка Томова
Началник отдел „ГРАО”

Телефон: 0339 63127

Празник на общината: 29-31 май
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306
Пощ. код: 4210
Тел. код: 0339

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Стамболийски 4210
ул.”Г.С.Раковски” 29
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.: 0339 62493
факс: 0339 / 6 23 08

E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
URL: http://www.stamb.info/

Кметства в Община Стамболийски:

Наум Георгиев Нихтянов
Кмет на с. Йоаким Груево
Телефон: 03148 2260
Иван Пиринов
Кмет на с. Куртово Конаре
Телефон: 03146 2250
Тодор Атанасов
Кмет на с. Ново село
Телефон: 03147 2260
Симеон Димитров
Кмет на с. Триводици
Телефон: 031403 260

30.11.2005, Общини