Община Сунгурларе

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Д-р Георги Стефанов Кенов
Телефон: +359 5571/5063
E-mail: kmetsungurlare@abv.bg

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ
Инж. Димитър Росенов Гавазов
Заместник Кмет
тел. +359 879637238
e-mail: dimitar.gavazov@abv.bg

Тодорка Николова Павлева
Заместник Кмет
тел. +359 892237572
e-mail: pavleva_sungurlare@abv.bg

Секретар:
Росица Чанева
Секретар на Община Сунгурларе
тел.:05571 5664
GSM0892237673

Главен счетоводител

Станислава Йорданова
тел: 05571/51-07
0892237585

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ
Председател на ОбС
Халил Ахмед
51-12
Техн.сътрудник
Марияна Петкова
51-12

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”
Гл.счетоводител
Станислава Йорданова
51-07
Нач. отдел.”Бюджет и финанси”
Елена Ралчева
50-85
Гл. експерт .Счетоводител
Мария Стоянова
50-85
Мл. експерт.Счетоводител
Ирина Ружева
50-85
Мл. експерт.Счетоводител
Ружди Хаджен
50-85
Техн.сътрудник-касиер
Марушка Кехайова
51-29

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
Ст.инспектор
Маргарита Караиванова
57-03
Инспектор
Венелина Катърджиева
57-03
Ст.счетоводител
Даниела Петрова
57-03
Техн.сътрудник-касиер
Валунка Христова
57-04

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Ул.”Г.Димитров”2 П.к. 8470
Тел.код 05571
Факс:05571/55-85
URL: http://www.sungurlare.org/

КМЕТСТВА:

с. Балабанчево
с. Бероново
с. Босилково
с. Ведрово
с. Везенково
с. Велислав
с. Вълчин
с. Горово
с. Грозден
с. Дъбовица
с. Есен
с. Завет
с. Каменско
с. Камчия
с. Климаш
с. Костен
с. Лозарево
с. Лозица
с. Манолич
с. Подвис
с. Прилеп
с. Пчелин
с. Садово
с. Скала
с. Славянци
с. Съединение
с. Терзийско
с. Черница
с. Чубра

22.05.2009, Общини