Община Хисар

Кмет на Община Хисаря
Инж. Пенка Димитрова Дойкова
Имейл: kmet@hisar.bg
Телефон:0337 62 405

Зам. кмет на Община Хисаря
Тони Вълкова Илиева
Имейл: zam-kmet@hisar.bg
Тел.: 0337 /6 2 0 95

Контакти:

Валя Тинтикова
Гл.специалист ОТО на ОбС
тел. 0337/6-26-24
valia_tintikova@abv.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЕНО СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
Тел.: 0886837270

Празник на общината: Първата половина на юни
Площ: 549 кв.км
Население: 15 419 души
Надм. височина: 346 м
Пощ. код: 4180
Тел. код: 0337

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „Административно обслужване”
Началник отдел – Даниела Николова
Телефон: 0337 / 6-21-80, вътр.154
е- mail: nikolova@hisar.bg

ОТДЕЛ „Счетоводно обслужване”
Началник отдел – Диляна Антонова
Телефон: 0337 / 6-20-32
е- mail: antonova@hisar.bg

ОТДЕЛ „Строителство и кадастър”
Началник отдел – инж.арх. Атанас Щерев
Телефон: 0337 / 6-25-85
е- mail: tsu@hisar.bg

ОТДЕЛ „Евроинтеграция, екология и социални дейности”
Началник отдел – инж.Цонка Войводинова
Тел.: 0337 / 6-21-80, вътр. 136

ОТДЕЛ „Евроинтеграция, екология и социални дейности”
Началник отдел – инж.Цонка Войводинова
Тел.: 0337 / 6-21-80, вътр. 136

ОТДЕЛ „Туризъм, икономика и селско стопанство”
Началник отдел – Людмила Михайлова
Тел.: 0337 / 6-21-80, вътр. 143
е- mail: kultura_hisarya@abv.bg

ОТДЕЛ „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Началник отдел- Кремена Гиздева- Кръстева
Телефон: 0337 / 6-21-80, вътр. 158

Адрес
Гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. „Генерал Гурко“ №14
Телефони: 0337/ 6 21 80, 0337/ 6 20 34, 0337/6 24 15, 0337/6 26 31
Факс: 0337/ 6 20 30

Работно време
Сутрин: 08:00ч. – 12:00ч.
След обяд: 13:00ч – 17:00ч.

e-mail: obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg
URL: http://hisar.bg/hisar/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ХИСАР

Кметство с. Старо Железаре
Илия Тонов
03174/22 21
Кметство с. Паничери
Нанка Тарева
03173/20 21
Кметство с. Старосел
Иван Жутев
03176/22 21
Кметство с. Красново
Иван Бабаджанов
03178/22 21
Кметство с. Беловица
Илинка Костова
031700/221
Кметство с. Кръстевич
Румен Айвазов
031701/221
Кметство с. Черничево
Богдан Иванов
031792/221
Кметско наместничество с. Ново Железаре
Кмететски наместник
Петър Ненов
03177/221
Кметско наместничество с. Михилци
Кметски наместник
Божанка Пампурова
031709/221
Кметско наместничество с. Мътеница
Кметски наместник
Бистра Герова
03173/21 53
Кметско наместничество с. Мало Крушево
Кметски наместник
Недялка Кирeва
031700/222

30.11.2005, Общини