Община Чирпан

Кмет: Ивайло Иванов Крачолов

Заместник кметове
Стайко Иванов Генов
Анита Николаева Кондарева

Секретар на общината

Димитър Димитров Божилов
Tелефон: 041693521

Деловодство- информационен център
Tелефон: 041699615

ЕСГРАОН
Tелефон: 041699611

ТСУ - териториално селищно устройство
Tелефон: 041699639
Екология
Tелефон: 041999654

ОМП - при бедствия и аварии
Tелефон: 041699622

администрация на Общинския съвет
Tелефон: 041696238

технически секретар на кмета

МДТ - местни данъци и такси
Tелефон: 041699657

Празник на общината: 6 септември
Площ: 523 кв.км
Население: 25 828 души
Надм. височина: 168 м
Пощ. код: 6200
Тел. код: 0416

Адрес: град Чирпан 6200, пл. “Съединение” №1
Телефон: +359 416 2122; +359 416 6238
E-mail: obshtina@chirpan.com
URL:http://www.chirpan.bg/bg/

Населени места в Община Чирпан:
Кмет на с. Винарово, Кмет на с. Воловарово, Кмет на с. Гита, Кмет на с. Димитриево, Кмет на с. Свобода, Кмет на с. Зетьово, Кмет на с. Целина, Кмет на с. Яворово, с. Държава, с. Златна ливада, с. Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян-Заимово, с. Ценово, с. Яздач

30.11.2005, Общини