Община Шабла

Кмет: МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЧЕВ
Телефон/факс: 05743/42 04 вътр. 200
E-mail: kmet@shabla.info

Зам.-кмет Икономическо развитие: инж. Станой Станимиров Стоев
Телефон: 057438/4145 вътр. 210
E-mail: zam_kmet@shabla.info
Зам.-кмет Финанси: Мариян Александров Жечев
Телефон: 057438/4145 вътр. 209
E-mail: zamkmet_f@shabla.info
Секретар: Миглена Спирова Димова
Прием на граждани – всеки работен ден.
Телефон: 057438/41-43; 0882299023
Е-mail: secretar@shabla.info

Празник на общината: 2 юни
Площ: 330 кв.км
Население: 6 293 души
Надм. височина: 47 м
Пощ. код: 9680
Тел. код: 05743

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция ”Административно, правно, информационно обслужване, финанси и бюджет”

Директор: 05743/4148 вътр. 212
E-mail: d_apio@shabla.info

  • Отдел „Счетоводство”
  • Отдел ”Бюджет, финанси и общинска собственост”
  • Отдел ”Административно, правно обслужване”
  • Отдел „Управление при кризи и ОМП”

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция ”Хуманитарни дейности”

  • Отдел ”Образование, култура, младежки дейности и спорт”
  • Отдел „Здраве и социални дейности”

Дирекция ”Устройство на територията, строителствo и икономическо развитие”
Директор: 05743/4148 вътр. 211
Главен архитект: 057438/4496
E-mail: arhitect@shabla.info

  • Отдел ”Устройство на територията и архитектура”
  • Отдел „Строителство”
  • Отдел „Европейски програми и икономическо развитие”

Контакти
ОБЩИНА ГРАД ШАБЛА
Адрес: 9680 гр. Шабла
община Шабла
Област Добрич
ул. "Равно поле" № 35
Кмет: 05743 41 45
Факс: 05743 42 04
Е-mail: mayor@ob-shabla.org

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ
Работно място „Деловодство” и „ГРАО”
телефон: 05743 45 88
факс: 05743 45 88

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
Телефон: 05743 40 45
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ИЗГРЕВ"
телефон: 05743 4421
E-mail: izgrev@ob-shabla.org

Адрес: град Шабла, ул. “Равно поле” № 33
Телефон: +359 5743 2045
E-mail: obshabla@infotel.bg
URL: http://www.shabla.info/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Км. наместник на с. Божаново: Елка Иванова Димитрова
Телефон: 05743 5104; 0882 299035
Кмет на с. Ваклино: Орлин Петков Петков
Телефон: 05747 218; 0882 299035
Км. наместник на с. Горичане: Мария Иванова Гочева
Телефон: 05740 220; 0882 299037
Км. наместник на с. Горун: Светла Стефанова Колева
Телефон: 05743 44 63; 0882 299031
Км. наместник на с. Граничар: Донка Димова Иванова
Телефон: 05748 218; 0882 299013
Кмет на с. Дуранкулак: Веселин Йорданов
Телефон: 05748 377; 0888 639 733
Км. наместник на с. Езерец: Петранка Стефанова Георгиева
Телефон: 05743 41 07; 0882 299028
Км. наместник на с. Зах. Стояново: Николай Стойчеав Петров
Телефон: 05748 434; 0882 299029
Кмет на с. Крапец: Димитър Петров Марчев
Телефон: 05749 313; 0882 299032
Км. наместник на с. Пролез:Стоянка Димитрова Тодорова
Телефон: 05740 320; 0882 299039
Км. наместникна с. Смин: Драгомир Иванов Жечев
Телефон: 05747 238; 0882 299017
Км. наместник на с. Тюленово: Невена Донева
Телефон: 05743 43 34; 0882 299015
Км. наместник на с. Черноморци:Николай Тодоров Николов
Телефон: 05747 216; 0882 299026

30.11.2005, Общини