Основно Училище " Пенчо Славейков"

Вид училище: общообразователно
                      основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Румяна Петрова Василева

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4124, с. Белащица, ул."Пейо Яворов" №26
Телефон: 03100/ 2260
e-mail: ou_belashtica@abv.bg

04.11.2009, Училища