Основно училище " Никола Йонков Вапцаров "

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна

Директор: Тодорка Витанова Гатева

Адрес: с. Иваново, ул." ЧАВДАР " №2
Тел. директор: 08116/22 42
E-mail: ou_ivanovo.rs.bg@abv.bg

09.09.2010, Училища