Основно училище "20 Април"

Вид училище: общообразователно
                      основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Галя Маринова Тунчева

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4175, с. Старосел
Телефон: 03176/ 2311; 0878 97 31 33
e-mail: angelova83@abv.bg

06.11.2009, Училища