ПДГ

Вид

Полудневна детска градина

Информация

Адрес: област Добрич, община Крушари, село Ефрейтор Бакалово, ул. "Първа"7

Телефон: 05772/435

12.08.2009, Детски градини