Помощно училище "Минко Неволин"

Вид училище: специално
                         помощно

Смени на обучение: двусменен режим

Директор: Венелин Върбанов

Адрес: обл. Бургас, гр. Карнобат 8400, ул. "Петър Берон" No 24;
Телефон: 0559/22955, 0559/ 4817, 0559/ 4828;
e-mail: nevolin@abv.bg

19.08.2009, Училища