Помощно училище "Св. Архангел Михаил"

Вид училище: специално
                         помощно

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Джани Манева Ставрева

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. "Крепостна стена"№ 20;
Телефон: 0331/ 62743;
e-mail: arhangel1880@abv.bg

10.09.2009, Училища