Помощно училище за изостанали "Васил Левски"

Вид училище: специално
             помощно (за деца с умствена изостаналост)

Директор: Христо Ковачев

Адрес: обл. Бургас, гр. Средец 8300, ул. "В. Коларов" 30;
Телефон: 05551/ 22-64, 05551/ 2593, 05551/ 2693, 05551/ 4877;

18.08.2009, Училища