Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Св. Димитрий Солунски"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия


Смени на обучение: едносменен режим

Директор: инж. Аксиния Василева Каменова

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230,  ул."Панайот Сребров" No 6;
Телефон: 0331 6-65-63, 0331/ 6-46-53;
e-mail: aksi_69@abv.bg, pghvt.asgr@gmail.com
URL: http://www.dsolunski.hit.bg

10.09.2009, Училища