Професионална техническа гимназия

Вид училище: професионално
             професионална техническа гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:

Прием по специалности след седми клас:

  • Компютърна техника и технологии (с интезивно изучаване на английски език)

Прием по специалности след осми клас:

  • Икономист - Предприемачество и мениджмънт
  • Компютърна техника и технологии
  • Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост


Учебна база:

Учебната сграда е 4-ри етажна и има 25 класни стаи и кабинети.
В нея е разположен административния блок, както и кафе-сладкарница. Ползва се съвместно с IV-то ОУ "Св.Св. Козма и Дамян".

Общежитието на Професионална Техническата Гимназия се намира точно срещу сградата на училището.
 В него са разположени и три компютърни кабинети.

Училището разполага с три оборудвани компютърни кабинета, в които учениците придобиват знания по компютърна грамотност, програмиране, работа с приложен софтуер и др. Компютрите в кабинетите са свързани в локални мрежи и имат достъп до Internet.

В четирите лаборатории учениците изследват и придобиват визуална представа за преподадения им материал по съответния предмет.

Гимназията разполага с 3 работилници,  в които учениците придобиват практически умения и реализират теоритично преподадения им материал.

Директор:
инж.Ирина Симеонова

Адрес: област Благоевград, град Сандански,  ул. "Тодор Каблешков" 1
Телефон: 0746/3-25-71, 0896773733
e-mail: ptg_sandanski@abv.bg
URL: www.ptg-sandanski.hit.bg 

01.10.2009, Училища