РДВР - РПУ Средец

Началник: Георги Иванов
Приемен ден: вторник от 10:00 до 12:00 часа

Адрес: гр. Средец, ул. Лиляна Димитрова №1;
Телефон: 05551/20 55

14.08.2009, Полицейски управления