Районно Полицейско Управление - Панагюрище

  • Първи район- обслужва кварталите "Мареш", "Павел Бобеков ”, "Възраждане" и местността „Панагюрски колони"

Приемна: ул. "Петко Мачев" №2
Служители: инспектор Иван Огорялков, мл.пол.и-р Стефан Кокотанеков

  • Втори район- обслужва кварталите "Полето" и "Петровден ", и селата Оборище и Поибрене

Приемна: ул. "Стоян Трендафилов " №20 (бившето общежитие)
Служители: инспектор Добрин Иванов, мл.пол.и-р Захари Гулеков, мл.пол.и-р Делчо Караатанасов

  • Трети район- обслужва кварталите "Драгулин", "Долна махала" и 
    "Дринча"

Приемна: ул. "Делчо Наплатанов " №2 (в клуба на пенсионера)
Служители: инспектор Матей Тодореев,мл.пол.и-р Павел Цацов

  • Четвърти район- обслужва селата Бъта, Баня, Попинци, Левски и Елшица

Приемни: в сградите на съответните кметства
Служители: инспектор Георги Кършев, мл.пол.и-р Димитър Македонски, мл.пол.и-р Николай Гугов, мл.пол.и-р Иван Иванов, мл.пол.и-р Маньо Оряшков

  • Пети район- обслужва община Стрелча

Служители: главен инспектор Неделчо Михов, инспектор Нешо Нешев, мл.пол.и-р Стоян Кацаров, мл.пол.и-р Богоя Евтимов, мл.пол.и-р Димитър Генов, мл.пол.и-р Петко Баремов

08.09.2010, Полицейски управления