Районно Полицейско Управление - Септември

Началник: гл. инспектор Стефан Божилов
Приемен ден: вторник от 15:30 до 17:30 часа

Първи район- обслужва гр. Септември
Приемна: в сградата на РУМВР- Септември, тел. 03561/ 22-11
Служители: инспектор Иван Дончев, мл.пол.и-р Тодор Димов и мл.пол.и-р Стоян Вардин

Втори район- обслужва с. Бошуля, с. Ковачево, с. Карабунар и с. Злокучене
Служители: инспектор Васил Кръстев, мл.пол.и-р Димитър Мушев
Приемни: в сградите на съответните кметства
телефони за връзка: с.Злокучене- 03561/ 21-38; с.Ковачево- 03561/ 20-26 

Трети район- обслужва община Белово
Приемни: в сградата на ПУ- Белово и съответните кметства.
тел. на ПУ- Белово- 03581/ 38-71
Служители: инспектор Владимир Пенев, мл.пол.и-р Владимир Магаранов, мл.пол.и-р Васил Янков, мл.пол.и-р Румен Михайлов, Николай Атанасов

Четвърти район- обслужва гр. Ветрен, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно Вършило
Приемни: в сградите на съответните кметства
Служители: инспектор Лъчезар Керимов, мл.пол.и-р Георги Терзов, мл.пол.и-р Илиян Бошев

Пети район- обслужва с. Варвара, с. Симеоновец, с. Семчиново, с. Ветрен дол и с. Лозен
Приемни: в сградите на съответните кметства
Служители: инспектор Лазар Лазаров, мл.пол.и-р Димитър Стоилов, мл.пол.и-р Ангел Петков, мл.пол.и-р Павел Сираков

08.09.2010, Полицейски управления