СОУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно 
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9280 гр. Вълчи дол, ул. "Георги Димитров" № 1
Телефони: 05131 2248; 051 312 620;
e-mail: sou_v.levski@abv.bg

21.07.2009, Училища