СОУ "Свети княз Борис I"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режи


Прием:
След завършен 7-ми клас (дневна форма на обучение)

Профил "Чуждоезиков-Английски Език"
-Две паралелки с профилиращи предмети - английски език, немски език, български език и литература
-Прием чрез полагане на национални изпити - български език и литература и математика
-Балообразуващи предмети: български език и литература; математика;
   
Профил "Технологичен- Информационни Технологии" с интензивно изучаване на Английски език"

-Една паралелка с профилиращи предмети - информационни технологии, математика, английски език
-Прием чрез полагане на национални изпити - български език и литература и математика
-Балообразуващи предмети: български език и литература; математика;

След завършен 8-ми клас (дневна форма на обучение)

Профил "Технологичен- Информационни Технологии"
-Конкурс по документи - максимален бал 36 - балообразуващи предмети: 2 х Математика; 2 х Физика;
-1 х Чужд език; 1 х Български език и литература;
-Профилиращи предмети - информационни технологии, математика и английски език

Профил "Технологичен-Стопански Мениджмънт"
-Конкурс по документи - максимален бал 36 - балообразуващи предмети: 2 х Първи чужд език; -2 х География; 1 х Български език и литература; 1 х Математика;
-Профилиращи предмети - технологии (основи на пазарната икономика; маркетинг и реклама; мениджмънт на фирмата; счетоводство на фирмата), география и икономика, информационни технологии.

Непрофилирано обучение
Конкурс по документи - класиране по общ успех от свидетелството за завършено основно образование;

Директор: Елена Георгиева Тодорова

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. "Захари Стоянов" No 7;
Телефон: 0331/ 62079;
e-mail: sou_knqz_boris@abv.bg
URL: http://www.soukniazboris.info

10.09.2009, Училища