СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Учебна база:
Училището разполага с добре оборудвани кабинети, четири компютърни зали, библиотека, два физкултурни салона, медицинско обслужване.

Директор: Пенка Естова Христозова

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. "Княгиня Евдокия" No 41;
Телефон: 0331/ 64787;
e-mail: sskm12@abv.bg
URL: http://www.sousskm.hit.bg

10.09.2009, Училища