СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно 
                      СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9125 с. Синдел,
Телефон: 05 100 222,
e-mail: sou_sindel@abv.bg

21.07.2009, Училища