СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - XII клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" предлага следния прием за учебната 2009/2010 година:

Прием след IV клас
- една паралелка с разширено изучаване на английски език и изобразително изкуство

Прием с конкурсни изпити по БЕЛ и математика след VII клас
- една паралелка "Природо-математически профил"- информатика с интензивно изучаване на английски език в VIII клас - 26 ученици.

Прием по документи след завършено основно образование - VIII клас
- една паралелка "Технологичен профил" -информационни технологии - 26 ученици
- една общообразователна паралелка /26 ученици/ с възможност за:

1. Природоматематическа насоченост / математика, химия, биология/
2. Хуманитарна насоченост /БЕЛ, история, география/

Директор: Маргарита Караманова

Адрес: обл. Бургас, гр. Карнобат 8400, ул. "Д. Благоев" № 44;
Телефон: 0559/ 2-29-79, 0559/ 2-29-83, 0559/ 61-68, 0559/ 24902;
e-mail: kirilimetodi@abv.bg
URL: http://kiril-2006.hit.bg/

19.08.2009, Училища