СОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно 
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да предлага съвременна и качествена общообразователна подготовка на всички ученици от община Ветрино, развивайки се като динамична образователна система.
Гимназията да се развива в посока на утвърждаващо се професионално образование.
Училището да развива потенциала на всеки ученик, давайки му възможност за ефективна социална реализация.
Да формира чувството на принадлежност на учениците от различните населени места към СОУ “Христо Ботев”, към своите родни селища и към България, възпитавайки ги в духа на демократичните европейски ценности.

Адрес: област Варна, 9220 с. Ветрино, ул. "Теменуга" № 1,
Телефон: 051 612 140
e-mail: souxb@mail.orbitel.bg
URL: http://souvetrino.hit.bg/

21.07.2009, Училища